“ЕКО АРТ” - инициатива на ученици от ОУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна

През учебната 2013/2014 година ученици от ПИГ на 1 Б, 2 В, 3 А и 3 Б класове от ОУ “Черноризец Храбър” в град Варна работиха по вътрешноучилищен проект “ЕКО АРТ”. Проектът бе създаден и осъществен по идея на участниците и тяхните учители В.Суйчуклиева, Н.Катранджиева, Л.Байрактарова и Кр.Дечева (ръководител на проекта) и с активното участие на родителите.

Основна цел на проекта бе развитие у учениците на чувство за отговорност за състоянието на околната среда и постоянен стремеж за усъвършенстването и с грижа за това в какво сътояние ще остане природата за следващите поколения.

Предлагаме за ученическия конкурс на тема “ЧистоЗНание в Действие част от нашите осъществени идеи.

В часовете за Занимания по интереси в класната стая и извън нея осъществихме следните дейности:

- запознаване с изискванията за събиране и разделно изхвърляне на твърдите битови отпадъци и с принцципите на Пермакултурата;

- създаване на практични и арт инсталации и обособяване на кътове с изработени предмети и фигури от отпадъчни материали;

- изработване на подаръци от отпадъчни материали;

- създаване на “Градинка в сандъче”- био градинка за подправки ;

-  поставяне на къщички за птици;

-  изработване на  напомнящи флаери с екологично съдържание ;

-  щафетни игри, драматизации;

- провеждане на хепанинг – ревю на костюми изработени от отпадъчни материали

Всички наблюдения и дейности са съобразени с възрастовите особености на учениците.