8-ми принцип: СВЪРЗВАМ И ОБЕДИНЯВАМ ВМЕСТО ДА РАЗДЕЛЯМ (Integrate Rather than Segregate)