ЧистоЗнание в Действие - Бъдеще, което расте в училищния двор

Резултати от Конкурса "ЧистоЗнание в Действие"

Конкурсът "ЧистоЗнание в Действие" се проведе в периода 1 март - 30 май 2014 година, в партньорство с Кампанията "Да изчистим България".

В Конкурса се включиха 60 екипа с повече от 700 участника от 50 населени места от цяла България. Всички тези инициативи за почистване, рециклиране, създаване на градинки, засаждане на цветя, билки, ядивни растения и дървета, на местата където живеем, са надеждата ни за едно щастливо и красиво ДНЕС за красивата ни планета и за прекрасната ни родина - България.

БЛАГОДАРИМ ЗА СПОДЕЛЯНЕТО!

БЛАГОДАРИМ за това, че направихте вашето лично усилие.

ЧистоЗнание в ДЕЙСТВИЕ ни вдъхновява за конкретни стъпки, с които ние изграждаме устойчива култура на живот:

  • поЗнаване - това е нашият жест на уважение към мъдростта на Природата
  • поЧистване - това е нашият жест на отговорност към планетата Земя - нашият общ дом
  • заПазване - това е нашият жест на грижа към ресурсите за Живот за всички живи същества
  • съзДаване - това е нашият творчески жест към бъдещето на идните поколения
  • споДеляне - това е нашият жест на обич към хората, с които живеем.

"ЧистоЗнание в ДЕЙСТВИЕ" имаше за задача и да ви представи Пермакултурата. Днес, с методите си, Пермакултурни дизайнери по цял свят, успяват да преврнат световната криза по замърсяване и изчерпване на ресурсите, във вдъхновяващ проблем, който съдържа решението и необятни възможности за позитивна промяна и прогрес за всеки един от нас и за цели общности.

Ако днес някъде около себе си видите нещо ново, нещо красиво, нещо, което усмихва душата ви - приемете го като жест на благодарност и гордост от страна на Природата на красивата ни Родина!

Клуб по екология „Таралежите“, гр. Враца

Учениците от клуба по екология "Таралежите" към ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца ни разказват за своите дейности, посветени на Конкурса "ЧистоЗнание в Действие". Цялата история за многобройните творчески дейности на клуба, представени с много снимки и малко текст, ще намерите ТУК>>>

 

 

 

 

Зелена класна стая

Учениците от кръжока „Цветарство и външен интериор” с ръководител инж. Стефка Николова, към Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр.Карнобат ни разказват за своята инициатива за изграждане на "зелена класна стая", посветена на Конкурса "ЧистоЗнание в Действие". Цялата вдъхновяваща история за инициативата на клуба и съпътстващите я дейности ще намерите ТУК >>>

 

За билките с любов

Ние сме ученици от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов”. Обучаваме се по специалността „Работник в озеленяването”. Идеята да участваме в конкурса ни хареса, защото професията ни е свързана с природата. Учим как се създават и поддържат  зелени площи. Какви растения – дървета, храсти и цветя, могат да се използват в тях. Освен че научаваме техните имена, разбираме как се произвеждат, как се засаждат и прехвърлят от едно място на друго, как се поддържат. Научаваме, как и кога цъфтят, какви са плодовете и кога се събират семената.  Много от практическите умения, свързани със специалността, които усвояваме, изпробваме и прилагаме в двора на нашата гимназия. Така на практика ние не само се учим, но създаваме и естетическата среда, в която прекарваме голяма част от времето си през деня. В двора са обособени различни зелени части: 

Дървото на благодарността

В един от часовете на класа проведохме разговор за трайния спомен – случка превърнала се в спомен, който времето не може да заличи. Спомен, който може да преобърне живота ни, да ни накара да се замислим. Всичките ми съученици разказаха свои преживявания, спомени от своето детство. Случки забавни и не чак толкова се редяха. Едни биваха разказвани по-увлекателно, други не чак толкова. Моите съученици се стараеха да разкажат свой спомен, който да ни грабне.

Точно, когато сметнах, че всичко е разказано и ще започнем общи приказки, класната ни разказа свой спомен – спомен от нейното детство. Разказа ни за едно плодно дърво, подарено на  баба й от благодарност – ограмотила майката, на признателно момче.  Скромната жена написала затрогващо писмо до сина си. Това първо писмо оставило траен спомен в живота на момчето. Благодарност заслужена! Дървото расло и давало плод година след година. С първият откъснат плод всички в семейството си спомняли за благодарността на едно сиромашко дете. Детето преди години! Родителите  му са го възпитали като отговорна личност. Благодарността е важен момент  от възпитанието. От благодарност е подарено дръвче! Отгледано с любов, дърво винаги расте буйно и след време дава сянка на уморения човек и храна на гладния.

Да пазим Природата и да се грижим за нея така, както се грижим за себе си

Здравейте! Ние сме от Английска гимназия "Гео Милев" Русе. Нашата група се състои от Вирхиния Луис Сентено, Ивона Николаева Маринова и нашата госпожа по биология - Маргарита Нинова. Начинанието ни е свързано с формиране на култура за устойчив начин на живот, отговорно и осъзнато отношение и грижа за природата, чрез насърчаване на творческите действия и пряко взаимодействие на учениците с природата и нейните ресурси. Нашата гимназия винаги е подкрепяла инициативи и идеи, целящи насърчаване на младите да се грижат за околната среда. За целта, ние, от Английска гимназия „Гео Милев“, решихме да вземем участие в конкурса и да подпомогнем за реализирането на вашата цел.

Мислим с любов към природата, за да имаме бъдеще.

Инсталация за разделно събиране на отпадъци от използвани уреди и предмети, изработена от учениците на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - град Русе. Изработихме кутии с помощта на подръчни материали - като плат, хартия и картон, поставени на метална рамка от фитнес уред. Изработени са в различни цветове, символизиращи разделното събиране на отпадъци и опаковки:
- Зелената кутия – за хартиени и картонени опаковки;
- Жълтата кутия – за пластмасови и метални опаковки;
- Зелената кутия – за стъклени опаковки.
Инициативата на учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе и идеи имат за цел да допринесат за по-чиста природа чрез рециклирането на отпадъци, използвайки своята креативност и знанията и уменията си по моден дизайн. С помощта на това разделно събиране на ненужни вещи става по-лесно рециклирането и чрез този процес възобновяваме непотребните отпадъци за лични блага. Мислим разделно и с любов към природата, за да имаме бъдеще.

За чиста природа и свеж въздух

В ОУ”Васил Априлов” - гр.Исперих се проведоха много екологични дейности, посветени на инициативата „Да изчистим България”. Включиха се ученици от различни класове, сред тях бяха учители и училищното ръководство.

Децата със специални образователни потребности  от училището отбелязаха Денят на Земята с изготвянето на табло, чрез което изразиха своята съпричастност за чиста природа и свеж въздух.

 

 

 

 

 

Заедно създаваме красота и претворяваме света в който живеем

Основно училище „Иван Вазов“ е на територията на община Радомир. Село Извор е разположено в периферията на Радомирското поле и  в подножието на Коньовска планина. В близост до него се намира защитена местност „Чокльово блато“ и  резерват „Острица“.

В ОУ „Ивана Вазов“ се обучават 49 ученика, в четири слети паралелки и 15 деца от ПДГ.

Училището  разполага с двор около 7 дка, зает основно с тревни площи и разнообразна дървесна растителност. На територията на двора ще се развиват различни екологични дейности с всички деца и ученици.

Училището вече има изградени традиции в областта на екологията. При въвеждане на целодневната организация на учебния процес една от дейностите по интереси е „Екология“. Тя се запази и при стартиране на проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

Syndicate content