Заедно създаваме красота и претворяваме света в който живеем

Основно училище „Иван Вазов“ е на територията на община Радомир. Село Извор е разположено в периферията на Радомирското поле и  в подножието на Коньовска планина. В близост до него се намира защитена местност „Чокльово блато“ и  резерват „Острица“.

В ОУ „Ивана Вазов“ се обучават 49 ученика, в четири слети паралелки и 15 деца от ПДГ.

Училището  разполага с двор около 7 дка, зает основно с тревни площи и разнообразна дървесна растителност. На територията на двора ще се развиват различни екологични дейности с всички деца и ученици.

Училището вече има изградени традиции в областта на екологията. При въвеждане на целодневната организация на учебния процес една от дейностите по интереси е „Екология“. Тя се запази и при стартиране на проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

В рамките на дейността учениците изработиха голям брой табла, дипляни, брошури, макети, участваха в различни екоинициативи, рециклираха и компостираха, организираха игри, викторини и състезания. Редовно е участието в инициативата „Да изчистим България за един ден“.  Училището бе избрано като участник от област Перник в Националния конкурс за директори “Иновативни практики в управлението” и работи по тема „Партньорство за чисто училище“. Добрите практики и постигнатото в областта на екологичното възпитание бе представено в Националния конкурс „Училището - желана територия на ученика“ и оценено с трето място в страната.

През 2014 година училището бе класирано в  проекта на Министерство на околната среда и водите „Обичам природата- и аз участвам“ и предстои изграждане на „Училище под кестена“ и детска площадка.

Във връзка с националния конкурс „ЧистоЗнание в действие - заедно с Природата създаваме красота и изобилие“ бяха реализирани следните дейности:

-Учениците от пети до осми клас се запознаха с Пермакултурата - нейните етики и принципи. Бе изработена специална презентация, с помощта на която учителката Любка Атанасова разясни на учениците същността на Пермакултурата

-Организирана бе дискусия, на която се обсъди с какво и как ще се включат в инициативата. Решено бе да се възстанови една изоставенa градинка в двора на училището и в нея да бъдат засадени цветя

-Реализацията на идеята включваше почистване и разкопаване на градинката, почистване на тротоарните плочки около нея, засаждане на цветя, допълнително аранжиране на градинката и грижи за нея. Участваха всички ученици, както и учители и обслужващ персонал.