Учениците от Вакарелското училище обичат природата и се отнасят отговорно към нея