Мислим с любов към природата, за да имаме бъдеще.

Инсталация за разделно събиране на отпадъци от използвани уреди и предмети, изработена от учениците на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - град Русе. Изработихме кутии с помощта на подръчни материали - като плат, хартия и картон, поставени на метална рамка от фитнес уред. Изработени са в различни цветове, символизиращи разделното събиране на отпадъци и опаковки:
- Зелената кутия – за хартиени и картонени опаковки;
- Жълтата кутия – за пластмасови и метални опаковки;
- Зелената кутия – за стъклени опаковки.
Инициативата на учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе и идеи имат за цел да допринесат за по-чиста природа чрез рециклирането на отпадъци, използвайки своята креативност и знанията и уменията си по моден дизайн. С помощта на това разделно събиране на ненужни вещи става по-лесно рециклирането и чрез този процес възобновяваме непотребните отпадъци за лични блага. Мислим разделно и с любов към природата, за да имаме бъдеще.