Да пазим Природата и да се грижим за нея така, както се грижим за себе си

Здравейте! Ние сме от Английска гимназия "Гео Милев" Русе. Нашата група се състои от Вирхиния Луис Сентено, Ивона Николаева Маринова и нашата госпожа по биология - Маргарита Нинова. Начинанието ни е свързано с формиране на култура за устойчив начин на живот, отговорно и осъзнато отношение и грижа за природата, чрез насърчаване на творческите действия и пряко взаимодействие на учениците с природата и нейните ресурси. Нашата гимназия винаги е подкрепяла инициативи и идеи, целящи насърчаване на младите да се грижат за околната среда. За целта, ние, от Английска гимназия „Гео Милев“, решихме да вземем участие в конкурса и да подпомогнем за реализирането на вашата цел.

Нашето участие е реализирано, чрез засаждане на растения и формирането на градинка, която да бъде поддържана за постоянно и която да радва жителите на град Русе, както и да служи за пример на младото поколение да се грижат за природата в населеното място, което обитават. Това е стъпка, целяща насърчаването на хората не само да се грижат за фауната в големи градове като Русе, но и да разширяват поддържания от нас радиус с цел опазване на красивата българска земя и предотвратяването на обезлесяването на площи. Знаем, че все пак това не може да започне само със създаването на градинки пред блоковете, но ние като застъпници на зеленината, която ни обгражда, ще продължим своята дейност и ще прогресираме във всяко отношение, излизайки извън рамката на градинките.

НАСОЧЕНОСТ НА ПРОЕКТА. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Не трябва да се подценява социалната роля на идеята. Полагането на грижи за градинките пред съответната етажна собственост цели не само запазване и съхраняване на екосистемите, но е и предпоставка за осъществяването на редица социални контакти между хората – не само, между такива, които вече се познават, но и между такива, които нямат връзка по между си.

В бъдеще могат да вземат участие отделни етажни собствености, които се грижат за градинките пред съответната жилищна сграда. Те могат да се включат чрез съответни представители на техните управителни органи или упълномощени от тях лица.  

ПЪТ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИДЕЯТА НИ: С усилията, които положихме за направата на градинката успешно се адаптираха следните растения:

  • Дървовидна ружа
  • Момина сълза
  • Зимзелен
  • Дебелец

За да подпомогнем адаптацията им на необработвана до скоро земя добавихме тор, който да изиграе роля и в плодовитостта на площта на градинката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Природата е наша майка и от нея ние черпим необходимите ресурси за живот. Без природа, човекът е загубен! Неговото съществуване би се обезсмислило. Затова трябва да я пазим, да се грижим за нея така както се грижим за себе си. Пазете и обичайте нашата природа, тя ни дава живот и помага за оцеляването ни. И ние трябва да и се отблагодарим като я опазваме.