7-те СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ПЕРМАКУЛТУРНИЯ ДИЗАЙН

Управление на природните ресурси (Land and nature stewardship)

Природосъобразно стопанисване на земята - тази сфера на действие в Пермакултурата е първата и основната, от която тръгват всички останали. Тя е фундаментална, защото всичко съществуващо произхожда от природата и тази област е с приоритетно действие. Пермакултурните дизайнери, специализирали в природосъобразното управление на земята, са добри ботаници, разбират от животни, насекоми, земноводни, гъби, почви, климат и т.н. и разполагат с набор от разнообразни познания как да комбинират всички тях в една продуктивна и лесна за управление екосистема.

 

Образование и култура (Culture and Education)

Тази област е посветена на качественото образование, за да съществува добро ниво на култура. В Античността и Ренесансът тя се е гарантирала именно с широкия обхват на познания и всеобхватно развитие на човека, което позволява и по-значимо практическо действие.  В нашето съвремие, алтернативи на остарялата система на преподаване са валдорфската школа, тези на Монтесори, Щетинин, домашното образование, зелените училища и т.н. В Пермакултурата се залага на адекватни за времето подходи и достъп до по-голямо разнообразие от информация и практика за добиване на опит. Учене чрез преживяване и през целия живот са в основата на философията на този тип дизайн.

 

Собственост и общност (Land tenure and community governance)

Собственост и общност или правния и социалния аспекти на Пермакултурата. Те отговарят на необходимостта от правилно разпределение на ресурсите в общността. Третата етика в Пермакултурата се отнася както до споделяне на изобилието под каквато и форма да се намира то в живота на човека, но и до справедливия дял, намирането на баланса, който да гарантира стабилност и устойчивост на социалните взаимоотношения и ползването на земята. Колкото по-разпокъсана е една земя, толкова по-слабо е и неравномерното ползване на ресурсите в нея, от което страда всяка една микро-система, която се опитва да вирее в тези условия. Ако едно семейство притежава голяма площ земя, то поема грижата за нея през поколенията и не поставя изкуствени граници, които да възпират протичането на жизнените елементи в нея. Хората разполагат хем с достатъчно пространство за живеене и препитание, хем със силна връзка помежду си. Това, разбира се е само пример, а не единствен възможен начин, защото всеки дизайн е изцяло съобразен със ситуацията.

 

Строителство и архитектура (Building)

Все по-популярно става в последните 30 години строителството с естествени материали – камък, дърво, глина, слама, пясък и т.н. По цял свят могат да бъдат видяни архитектурни шедьоври: и като красота, и като функционалност. Този тип сгради могат да изглеждат като изскочили от някоя приказка, но те в нищо не отстъпват пред съвременните стандарти на една модернистична постройка. Причината да става все по-разпространен този тип строителство е, че е много по-икономически рентабилно, използват се основно материали от заобикалящата среда, които са и биоразградими, и по-екологични, защото не е вложено в превоза им от далеч, а най-хубавото е, че всеки човек може да се включи в процеса, защото е лесен и приятен. Освен всичко изброено до тук, уютът, който се създава в такава къща, се дължи не само на естетическото чувство на обитателите, но и на здравословния ефект на естествените материали, използвани в конструкцията й.

 

Инструменти и технологии (Tools and technology)

Под инструменти и технологии се имат предвид не само буквалното използване на полезни пособия в бита, но и целия инструментариум от техники за създаване на една по-добра жизнена среда. Тук се включват различните видове леки машини, с които се пестят силите и времето на човека, но и които не трамбоват много земята, за да опазят живота в нея, използват естествени препарати за пръскане, правят щадящи малки прорези в почвата вместо да я обръщат и т.н. В тази сфера се работи и над технологиите, улавящи алтернативните възобновяеми енергийни източници, изработката на панели от слама и други естествени материали за строителство и изолация, домакинските уреди с най-висок енергиен клас или такива, задвижвани от човек или животно, както и всякакъв тип ръчни инструменти, които улесняват ежедневието.

 

Финанси и икономика (Finances and economics)

В този дял на Пермакултурата се изработват алтернативни валути и обменни системи. Пресмятат се вложените средства и ресурси, като крайната сметка показва дали наистина е постигнато изобилие или действията са били неустойчиви. Говорейки за алтернативи и обмен, лесно може да видим и втората етика на пермакултурния дизайн – грижата за хората. В България е широко популярна системата на бартера в миналото, а донякъде се среща и в съвремието между много близки приятели и в семейството. Разбира се обмен може и да съществува без да се търси възвръщаемост, макар че за да има жизнена енергия в системата, както природата показва – трябва да има и обмен на ресурси. Разликата тук е, че може да се измисли местна валута и да се определи нейната стойност. Този тип валути са известни като комплиментарни, но също така има и такива, изравняващи стандартите. Една такава валута е т.нар. еко, възникнало в Европа като алтернатива на еврото.

 

Здраве и благоденствие (Health and spiritual well-being)

В днешно време по цял свят се наблюдава бум на всякакъв странен тип болести – дали идващи от лошото качество на храната или начина на живот е с не толкова голямо значение, колкото факта, че все повече хора се обръщат към натуропатията, хомеопатията, биологичната продукция и много други добри практики като йогата, с които се грижат не само за своето здраве и благоденствие, но и за тези на околния свят. В тази сфера на Пермакултурата се стимулира също артистичната изява на човека – развитието и проявлението на различните форми на изкуството, като функция на по-доброто персонално и социално развитие.