Помагаме на нашата Земя с лесно изпълнимо действие

Здравейте! Ние сме ученици от 11-б клас на Гимназия „В. Левски”, гр. Исперих. Всички ние сме приятели на Земята. От три години сме заедно и се стараем да съобразяваме ежедневието си с индианската поговорка „Ние не наследяваме Земята от предците си, вземаме я назаем от нашите деца.” От часовете по физика и химия познаваме принципа на действие на батериите. От ежедневието знаем за ползата от тях. В часовете по екология осъзнахме голямата вреда, щом попаднат на сметището – там тежките метали и киселините, съдържащи се в батериите, се просмукват в почвата и водите. Тази есен в класа възникна идеята да помогнем на нашата Земя с лесно изпълнимо действие - решихме да предаваме излезлите от употреба батерии за рециклиране. Споделихме идеята си с г-жа П. Павлова /класния ни ръководител/ и решихме да събираме старите батерии в кош в класната ни стая. В инициативата се включиха и други ученици от нашето училище. До момента сме събрали 292 батерии, които предадохме в магазин на Германос. Ще продължим участието си в тази и в други подобни акции. Нашите съмишленици стават все повече.  Поздрав от приятелите на Земята в Гимназия „В. Левски”, гр. Исперих!