Нов компостер във вкусната градинка на Детския център в Златарица

Здравейте приятели,   

Запознати сме с Етиките и Принципите на Пермакултурния дизайн и Жокерите към второ ниво. Искаме да се включим в играта, като Ви представим нашия КОМПОСТЕР, който проектирахме и направихме в детския център. В него редовно напластяване като в сандвич био разградими остатъци – листа, вейки, прясно окосена зелена трева, слама, хранителни отпадъци, тор.

Идеята се зароди и бързо осъществи след като г-жа Николова посети  тренинг – семинара на Вкусните  градинки в гр. В. Търново. Запозна ни с компостирането и значението  му за зеленчуковата ни градина. Последва поход до близката горичка от където донесохме необходимия ни  материал. Проектирахме го в съседство до мястото, където до сега сме изхвърляли листа, клонки, плевели, за да използваме горната част от материала. А  когато прехвърлихме неразградения материал в новия компостер, отдолу се откри идеална  тор,  която използвахме при саденето на картофите.

След няколко часа КОМПОСТЕРЪТ  вече беше готов.

От тогава всеки от нас отнася в него ненужните ни, но разградими био – отпадъци. Съветваме и родителите си да си направят такъв в дворовете ни.

С уважение: Децата от Детски център "3 в 1 - заедно",  гр. Златарица