ПЕРМАКУЛТУРEН ДИЗАЙН - най-завладяващата наука на нашето време

Знаете, ли че планетата ни има достатъчно ресурси и възможности, за да може всеки един човек да живее пълноценно и щастливо в красива и чиста  околна среда?

А знаете ли, че вече е създадена професията, която ни дава идеи и начини да създаваме решения, с които може да спасим живота, хармонията и красотата нашата планета. 

Наричат я ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙН (Permacuture Desgin)

Това е модерна научна система от принципи, практики и техники, която хората по цял свят изучават, прилагат и постигат невероятни резултати.

Пермакултурният дизайн е разработен в пустините на Австралия и джунглите на Тасмания, преподава се като учебна дисциплина в стотици елитни университети и колежи в Америка, Австралия и Великобритания и се практикува от хора на различна възраст, във всяко кътче на планетата ни.

В сърцето на пермакултурния дизайн и практика стоят няколко "основни ценности" или етични норми, които остават постоянни, независимо от моментното състояние и независимо от това дали ще се създават градски системи или системи за търговия, дали земята, за която се полага грижа е само една сакия или цяла гора. Тези основни ценности са обобщени така:

ПЕРМАКУЛТУРНИЯТ ДИЗАЙН обхваща 7-те основни сфери на човешката дейност. Той е основан на 3-те базови Етики, вдъхновен е от 12-те Принципи на действие и отношение, предлага ни 21 Добродетели  и стотици техники, подходи и примери от истинския живот, с които можем да намерим решение и на най-безнадеждните проблеми на нашето време, да променим позитивно и творчески света, в който живеем.

ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙНЕР ще бъде най-търсената професия през 21 век  >>>

Пермакултурният дизайн, също така, е начин на мислене и стил на живот, с които всеки един от нас може да създаде света, за който мечтае - тук и сега, независимо от възрастта, образованието или населеното място...

ПЕРМАКУЛТУРНИЯТ ДИЗАЙН е инструмент за създаване на едно много по-красиво, богато и хармонично настояще... и прави бъдещето ВЪЗМОЖНО, ЖЕЛАНО и НЕВЕРОЯТНО КРАСИВО И БОГАТО.

Пермакултурният дизайн се прилага за бързо възстановяване, оцеляване и ре-култивиране на места, увредени от природни бедствия и необмислена човешка намеса...

Пермакултурните системи могат да бъдат развити в различни мащаби – от ферми до апартаменти, от селища до цели квартали и градове, като може да бъде забелязана и в дворовете на училищата или зелените площи около блоковете.

Пермакултурният дизайн ни учи как:

 • да създадем и да заживеем в чисти, хармонични и красиви населени места - градове, села и природни местностни;
 • да отглеждаме и ядем органично чиста и пълноценна храна, да учим пълноценно и интересно, да следваме мечтите си;
 • да развиваме личните си таланти и позитивни качества;
 • да работим с радост и вдъхновение в среда на висока култура и изобилие от ценности.

Ако искате да научите повече за Пермакултурния Дизайн и как да го използвате, за да създавате лесни и устойчиви решения в своето ежедневие, включете се в ИГРАТА НА ЛЮБОПИТНИТЕ: Създавам, Радвам се, Споделям

Създадена като агро-екологична теория за дизайн, пермакултурата привлича голям кръг последователи от цял свят и нейната популярност нараства непрекъснато. Това "пермакултурно общество" продължава да се разширява, базирайки се на оригиналните идеи, интегрирайки ги в различни форми на алтернативна култура, чрез мрежа от публикации, пермакултурни градини, преднамерено създадени общности, обучителни програми и интернет форуми. По този начин пермакултурата се превърна, освен в система за дизайн, в свободно дефинирана философия на живот и етика.

Модерната пермакултура е инструмент за проектиране на системи.

Тя е начин на:

* Поглед върху система или проблем в тяхната цялост;
* Наблюдение как различните части са свързани помежду си;
* Планиране с цел оздравяване и поправяне на болни системи чрез прилагане на идеите, извлечени от трайно съществуващите и работещи устойчиви системи;
* Виждане на връзките между основните, ключови елементи.

Това е един цялостен подход, който има много приложения към всички аспекти на живота. Практикуващите го прилагат към всичко, което се смятат за необходимо за изграждането на устойчиво бъдеще.

Едни от най-типичните решения на Пермакултурата са:

 • възстановяване на изтощени от конвенционалното земеделие почви;
 • целогодишно отглеждане на ядлива растителност;
 • улавяне на преминаващите потоци вода, като дъждовната и използването й за по-дълго време;
 • зачеркване на думата „отпадъци“ и намиране на рационално приложение на всичко;
 • създаване на по-здрави и силни общности.

В последствие погледът се разширява към създаване на самоподдържащи се системи и в останалите сфери на културата изобщо, като архитектурата и строителството, технологиите и икономиката, здравеопазването и образованието и т.н.

Ключови имена и фигури в историята на Пермакултурата:

 • Bill Mollison >>>
 • Geoff Lawton  >>>
 • David Holmgren >>>
 • Sepp Holzer >>>
 • Darren J. Doherty >>>